Skip to main content

Acces gratuit la informații ONRC pentru membrii UNPIR

Membrii UNPIR beneficiază gratuit de următoarele informații furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului:

  • Informații firmă, inclusiv datele cu caracter personal, de exemplu: durata de funcționare, capital social, administratori, asociați/acționari, activitatea principală, activitatea secundară, activități autorizate, administratori/reprezentanți pentru sucursale/subunități/sedii secundare, directori/cenzori, informații din situațiile financiare disponibile, alte informații;
  • Raport istoric privind înregistrările efectuate în registrul comerțului referitor la societatea aflată în insolvență, conform legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, sau în lichidare, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Copii certificate de pe situațiile financiare anuale existente la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale privind societatea aflată în insolvență, conform legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, sau în lichidare, conform legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În funcție de obiectul solicitării, informațiile pot fi obținute prin completarea și depunerea formularelor tip:

  • Cerere comandă eliberare informații sau
  • Cerere comandă eliberare acte

În formulare se va menționa temeiul juridic în baza căruia se face solicitarea.

Formularele se pot depune fizic la sediile ONRC sau corespondență, fax, email.

De asemenea, practicienii în insolvență care dețin semnătură electronică pot obține documentele și informațiile online, în portalul ONRC.