Acte normative cu incidenta asupra desfasurarii activitatii practicienilor în reorganizare si lichidare

1.
Ordonanta de Urgenta nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa
2.
Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa
3.
Codul privind conduita etica
4.
Legea nr. 85 din 2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa
5.
Legea nr. 85 din 2006 privind procedura insolventei
6.
Legea nr. 359 din 2004
7.
Legea societatilor nr. 31 din 1990