Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România  (UNPIR) a luat fiinţă la sfârşitul anului 1999, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 79/1999, cu denumirea Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare. În prezent Uniunea funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 şi a Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, care o definesc ca persoană juridică de utilitate publică, autonomă şi fără scop lucrativ.

Astfel, prin înfiinţarea UNPIR se creau premizele organizatorice ale unei profesii liberale inexistente până atunci în România, dar deosebit de necesară într-o economie de piaţă liberă. UNPIR a aderat la Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR) încă din anul 2001, în calitate de membru fondator.

Numărul practicienilor în insolvenţă din România se apropie de 4000. În prezent Uniunea are peste 2.900 membri – persoane compatibile şi 1000 membri – persoane incompatibile. Membrii compatibili îşi desfăşoară activitatea  în cadrul cabinetelor individuale de insolvenţă şi al societăţilor civile profesionale cu personalitate juridică, acestea din urmă fiind în prezent în număr de circa 700.